Minigrill MK3

这款紧凑的双炉组合,精选高档部件与材料,采用现代化出色工艺,配有容易清洁的不锈钢内胆,让您在车上烹饪也如在家一般轻松。

优点

  • 有色钢化安全玻璃上盖
  • 玻璃上盖带自动熄火功能
  • 安全炉头具熄火保护装置
  • 可拆卸把手和锅架
  • 附赠多功能烤盘和烤架
  • 3年质保

产品宣传册

赛特福德房车产品图册    
Minigrill MK3
电气两用
Minigrill MK3
仅燃气
Caprice MK3
电气两用
“热风循环”烤箱
Caprice MK3
电气两用
Caprice MK3
仅燃气
         
外形尺寸
(高 x 宽 x 深)
311 x 513 x 500 mm 311 x 513 x 500 mm 644 x 513 x 500 mm 644 x 513 x 500 mm 644 x 513 x 500 mm
开孔尺寸
(高 x 宽 x 深)
312 x 496 x 493 mm 312 x 496 x 493 mm 646 x 496 x 493 mm 646 x 496 x 493 mm 646 x 496 x 493 mm
总输入热量 6.4 kW 7.1 kW 8.0 kW 8.0 kW 8.7 kW
燃气炉头 2 x 1.5 kW 3 x 1.5 kW 2 x 1.5 kW 2 x 1.5 kW 3 x 1.5 kW
 1 x 1.0 kW 1 x 1.0 kW 1 x 1.0 kW 1 x 1.0 kW 1 x 1.0 kW
电热炉头
(220 – 240V ˜ 50Hz)
800 W / 800 W  800 W /
烧烤炉头 1.6 kW 1.6 kW 1.6 kW 1.6 kW 1.6 kW
烤箱炉头 / / 1.6 kW 1.6 kW 1.6 kW
电子点火器 12V 12V 12V 12V 12V
烤炉容量 13.7 L 13.7 L 13.7 L 13.7 L 13.7 L
烤箱容量 / / 36 L 36 L 36 L
净重 16.2 kg 14.5 kg 26.8 kg 26.2 kg 25.2 kg